آستروک - قالب آژانس خلاقانه HTML

آستروک

آستروک قالبی با طراحی تمیز است. این قالب مخصوص آژانس های خلاق است. شما می توانید از آن برای وب سایت خود استفاده کنید. در حال حاضر دارای 5 سبک مختلف صفحه اصلی ومجموع 41 صفحه است.

طرح های صفحه اصلی

خانه 1

خانه 2

خانه 3

خانه 4

خانه 5

طرح های صفحات دیگر

درباره 1

درباره 1

وبلاگ 1

وبلاگ 2

وبلاگ 3

وبلاگ 4

وبلاگ 5

وبلاگ 6

جزئیات وبلاگ 1

جزئیات وبلاگ 2

جزئیات وبلاگ 3

نمونه کار 1

نمونه کار 2

نمونه کار 3

نمونه کار 4

نمونه کار 5

نمونه کار 6

جزئیات نمونه کار 1

جزئیات نمونه کار 2

قیمت گذاری 1

قیمت گذاری 2

خدمات 1

خدمات 2

خدمات 3

جزئیات خدمات

فروشگاه 1

فروشگاه 2

فروشگاه 3

جزئیات محصول

سبد خرید

پرداخت

تماس 1

تماس 2

سوالات متداول

به زودی